آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

لیست تورها

تورهای داخلی

تور آنتالیا خرداد ۱۴۰۲


خدمات پرواز: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند +ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

۱۴۰۲-۰۳-۱۳
€۲۱۹۰

تور سوئیس اسپانیا تابستان ۱۴۰۲


خدمات : ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت ، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری در هر شهر، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی ، وقت سفارت

۱۴۰۲-۰۶-۲۵
€۲۱۹۰

تور اسپانیا فرانسه تابستان ۱۴۰۲


خدمات :   ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری در هر شهر، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت  ،

۱۴۰۲-۰۵-۲۰ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۰
€۲۴۹۰

تور ایتالیا فرانسه تابستان ۱۴۰۲


 خدمات :   ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز ایران ایر، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری  در هر شهر، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت 

۱۴۰۲-۰۴-۱۵ - ۱۴۰۲-۰۶-۰۹
کاتالونیا
€۱۹۹۰

تور اسپانیا ( مادرید + بارسلون)


ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت 

۱۴۰۲-۰۴-۲۰ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۰
اسپانیا تابستان
€۱۷۹۰

تور اسپانیا مادرید (۷ روزه)


ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت 

۱۴۰۲-۰۴-۲۰ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۳
ساگرادا فامیلیا
€۱۶۹۰

تور اسپانیا بارسلون (۷ روزه)


ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت 

۱۴۰۲-۰۴-۲۰ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۰
کولوسئوم رم
€۱۹۹۰

تور ایتالیا رم میلان (۷ روزه)


ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز ایران ایر، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری در هر شهر، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت

۱۴۰۲-۰۴-۰۱ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۳
فواره تروی ایتالیا
€۱۵۹۰

تور ایتالیا رم (۸ روزه)


ویزا شنگن ، پرواز رفت و برگشت پرواز ایران ایر، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت ، یک گشت شهری، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت

۱۴۰۲-۰۴-۰۱ - ۱۴۰۲-۰۶-۲۳