قلعه سنت آنجلو ایتالیا به معنی فرشته مقدس در زبان ایتالیایی است که ساختمانی استوانه ای شکل در نزدیکی رود تیبر در مرکز شهر رم ایتالیا قرار گرفته است این بنا توسط هادریانوس امپراطور رم به منظور آرامگاهی برای خود و خانواده اش ساخته شد و پس از مرگش خاکستر خودش و همسرش سابینا و اولین فرزندش لوسیوس الیوس در این برج قرار گرفت.

vatican revealed and underground mausoleum of hadrian in rome 443523