دبی یکی از شهرهای جذاب و مدرن در جهان است که سعی می کند همواره در ایجاد زیبایی های بصری و پیشگام بودن در زمینه ی طراحی و معماری ساختمان هایش در جهان در رتبه های اول باشد. از جمله ساختمان های معروفش، برج قاب عکس است که به جرات می توان گفت که یکی از جاذبه های معماری بی نظیر این شهر است. دبی این سازه ی زیبا و فاخر را به عنوان یکی از سوپرایزهای جدیدش به دنیا معرفی کرده است.

5a526b981753b 1