«ویا دلا کونچیلاتزیونه» (Via della Conciliazione) یکی از جذاب‌ترین جاده‌های رم است که به مرکز دنیای کاتولیک راه می‌یابد. در هر طرف این خیابان ستون‌هایی با چراغ‌های قدیمی در بالا به چشم می‌خورد. علاوه بر این می‌توانید یادمان‌های مهمی مانند «پالاتزو تورلونیا» (Palazzo Torlonia) یا «کلیسای سانتا ماریا» (Santa Maria) را هم در امتدادش پیدا کنید. به هر جهت، زمانی که در این خیابان قدم می‌گذارید نمی‌توانید آن را بدون تحسین کردن مناظر شگفت‌انگیزش ترک کنید. این خیابان بین سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۵۰ ساخته شد و دسترسی اصلی به واتیکان به شمار می‌رفت.

NX 29690