دریاچه گاردا برگترین و دیدنی ترین دریاچه ایتالیاست که رتبه سوم را از نظر زیبایی در ایتالیا به خود اختصاص داده است کوه های ناهموار در محاصره اب های آبی که میتوانید با قایق در بین آنها عبور کنید چشمه ها معدنی هتل های ساحلی و زیبایی های طبیعی از جمله چیزهایی است که میتوانید شما را به سمت دریاچه گاردا بکشاند تماشای غروب آفتاب در سواحل گاردا منحصر به فرد و معرکه است.

istock 692310004 2