اولین جنگل عمودی جهان

اولین جنگل عمودی جهان در میلان ایتالیا میلان دومین شهر بزرگ ایتالیاست در طرح وی در دو برج مسکونی یکی با ارتفاع 110 متر و دیگری با ارتفاع 76 متر است در این دو برج مسکونی 18 و 26 طبقه هر واحد دارای یک بالکن است.جنگل عمودی یک مفهوم معماری است که جایگزین مصالح سنتی […]