دریاچه گاردا ایتالیا

دریاچه گاردا برگترین و دیدنی ترین دریاچه ایتالیاست که رتبه سوم را از نظر زیبایی در ایتالیا به خود اختصاص داده است کوه های ناهموار در محاصره اب های آبی که میتوانید با قایق در بین آنها عبور کنید چشمه ها معدنی هتل های ساحلی و زیبایی های طبیعی از جمله چیزهایی است که میتوانید […]