آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ویژه خرداد

آنتالیا ( ۶ شب و ۷ روز )

­­

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته نفر اضافه کودک با تخت
LARA PALACE ۳* BB LARA ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ ۲۴,۲۲۰,۰۰۰ ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ ۱۷,۵۳۰,۰۰۰
MELODI HOTEL ۳* ALL KEMER ۲۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲۹,۱۲۰,۰۰۰ ۲۴,۳۷۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
SUMELA GARDEN ۴* ALL KEMER ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ ۳۵,۴۷۰,۰۰۰ ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ ۲۳,۹۸۰,۰۰۰
CENDER HOTEL ۴* ALL ANTALYA ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲۶,۶۲۰,۰۰۰
BELKON HOTEL ۴* ALL BELEK ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۴۱۰,۰۰۰ ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
IMPERIAL SUNLAND ۵* UALL BELDIBI ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۲۶,۷۵۰,۰۰۰
DAIMA BIZ ۵*UALL KEMER ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۲۶,۷۵۰,۰۰۰
ELDAR GARDEN RESORT ۴*ALL KEMER ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ ۲۶,۷۵۰,۰۰۰
ELDAR RESORT ۴* ALL KEMER ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ ۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ ۲۷,۵۴۰,۰۰۰
GRAND RING ۵*UALL KEMER ۳۹,۰۲۰,۰۰۰ ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ ۳۹,۰۲۰,۰۰۰ ۲۹,۵۲۰,۰۰۰
AMARA COMFORT RESORT GAEDEN ۵* UALL KEMER ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ ۴۹,۳۲۰,۰۰۰ ۳۹,۴۲۰,۰۰۰ ۲۹,۵۲۰,۰۰۰
WYNDHAM GARDEN LARA ۵*AULL LARA ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ ۵۳,۸۷۰,۰۰۰ ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵*UALL BELEK ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵*UALL LARA ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ۳۱,۹۰۰,۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵*UALL LARA ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ ۵۷,۲۴۰,۰۰۰ ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ ۳۲,۲۹۰,۰۰۰
JURA HOTELS LARA ( PALMET LARA) ۵*ALL LARA ۳۴,۶۷۰,۰۰۰ ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ ۳۴,۶۷۰,۰۰۰ ۲۷,۱۴۰,۰۰۰
AYDINBEY QUEEN’S PALACE ۵*UALL BELEK ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ ۳۲,۶۹۰,۰۰۰
GREENWOOD SUITES RESORT LARA ۵*UALL LARA ۴۵,۹۶۰,۰۰۰ ۵۹,۳۵۰,۰۰۰ ۴۵,۹۶۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۰,۰۰۰
ORANG COUNTY RESORT KEMER ۵*UALL KEMER ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ ۶۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ ۳۳,۰۸۰,۰۰۰
CRYSTAL PARAISO ۵*UALL BELEK ۴۶,۹۴۰,۰۰۰ ۷۴,۲۷۰,۰۰۰ ۴۶,۹۴۰,۰۰۰ ۳۳,۴۸۰,۰۰۰
CRYSTAL WATER WORLD ۵*UALL BELEK ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ ۷۸,۲۳۰,۰۰۰ ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰
CRYSTAL DELUXE KEMER ۵*ALL KEMER ۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۳۵,۰۶۰,۰۰۰
ORANGE COUNTY BELEK ۵*UALL BELEK ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ ۳۵,۲۶۰,۰۰۰
CRYSTAL PRESTIGE ۵*UALL KEMER ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۷,۹۳۰,۰۰۰ ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۶۰,۰۰۰
CRYSTAL TAT BEACH ۵*UALL BELEK ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ ۸۴,۵۶۰,۰۰۰ ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ ۳۵,۸۶۰,۰۰۰
CRYSTAL CENTRO ۵*UALL KONDO ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ ۸۴,۵۶۰,۰۰۰ ۵۲,۰۹۰,۰۰۰ ۳۵,۸۶۰,۰۰۰
JUJU PREMIER PALACE HOTEL ۵*UALL KEMER ۵۳,۲۱۰,۰۰۰ ۷۰,۰۴۰,۰۰۰ ۵۳,۲۱۰,۰۰۰ ۳۶,۴۵۰,۰۰۰
SWANDOR TOPKAPI PALACE ۵*UALL LARA ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ ۸۷,۳۴۰,۰۰۰ ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰,۰۰۰
ASTERIA KREMLIN ۵*UALL LARA ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ ۸۰,۷۴۰,۰۰۰ ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ ۳۸,۸۹۰,۰۰۰
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA ۵*UALL LARA ۶۰,۴۷۰,۰۰۰ ۸۰,۹۳۰,۰۰۰ ۶۰,۴۷۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۰,۰۰۰
MALAS ۵*UALL LARA ۶۴,۶۳۰,۰۰۰ ۸۸,۵۲۰,۰۰۰ ۶۴,۶۳۰,۰۰۰ ۴۲,۳۲۰,۰۰۰
LIBERTY LARA ۵*UALL LARA ۶۵,۱۶۰,۰۰۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۶۵,۱۶۰,۰۰۰ ۴۲,۵۹۰,۰۰۰
ADALYA ELITE LAND VIEW ۵*UALL LARA ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ ۹۴,۴۶۰,۰۰۰ ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ ۴۴,۵۷۰,۰۰۰
GRANADA LUXURY ۵*UALL BELEK ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ ۹۴,۴۶۰,۰۰۰ ۶۹,۵۲۰,۰۰۰ ۴۴,۵۷۰,۰۰۰
MIRACLE ۵*UALL LARA ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ ۹۸,۸۲۰,۰۰۰ ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ ۴۶,۱۵۰,۰۰۰
SELECTUM LUXURY RESORT ۵*UALL BELEK ۷۴,۵۳۰,۰۰۰ ۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰ ۷۴,۵۳۰,۰۰۰ ۴۷,۳۱۰,۰۰۰

خدمات: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز معراج + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه) و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد. ( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)

   نرخ کودک بدون تخت. ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان و نت می باشد.  نرخ کودک زیر دو سال.  ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان و نت می باشد.