آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تور اروپا ویژه تابستان ۱۴۰۳

تــور تابــستانی اروپــا

از ۵ الی ۱۳ روز

 

مسیر تور هتل قیمت برای بزرگسال کودک تاریخ حرکت
۱ سوئیس ( ۵ روزه )

۴ شب زوریخ

۲ تخته ۱۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۰۹۰ €  + هزینه ریالی ۷ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۸ تیر ۴ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۵ مرداد و ۱ و ۸ و ۱۵ و ۲۲ و ۲۹ شهریور
۱ تخته ۲۰۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۷۹۰ €  + هزینه ریالی
۲ سوئیس ایتالیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب رم

۲ تخته ۲۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی ۷ تیر و
۱۸ مرداد
۱ تخته ۳۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۱۹۰ €  + هزینه ریالی
۳ سوئیس فرانسه ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب پاریس

۲ تخته ۲۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۱۴ تیر و
۲۲ شهریور
۱ تخته ۳۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۲۹۰ €  + هزینه ریالی
۴ سوئیس ایتالیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب میلان

۲ تخته ۲۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی ۸ شهریور
۱ تخته ۳۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۱۹۰ €  + هزینه ریالی
۵ سوئیس یونان ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب آتن

۲ تخته ۲۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۱۱ مرداد و
۲۲ شهریور
۱ تخته ۳۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۲۹۰ €  + هزینه ریالی
۶ سوئیس ایتالیا ( ۸ روزه )

۲ شب زوریخ+ ۲ شب لوگانو + ۳ شب میلان

۲ تخته ۲۰۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۲۵ مرداد
۱ تخته ۲۹۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۰۹۰ €  + هزینه ریالی
۷ سوئیس ایتالیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۱ شب ونیز + ۳ شب رم

۲ تخته ۲۶۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۹۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ مرداد
۱ تخته ۳۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۳۹۰ €  + هزینه ریالی
۸ سوئیس اسپانیا ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب بارسلون

۲ تخته ۲۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲۸ تیر
۱ تخته ۳۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۲۹۰ €  + هزینه ریالی
۹ سوئیس اتریش ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب وین

۲ تخته ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۹۹۰ €  + هزینه ریالی ۲۱ تیر
۱ تخته ۳۶۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۳۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۰ سوئیس هلند ( ۹ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب آمستردام

۲ تخته ۲۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۱۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۱۵ شهریور
۱ تخته ۳۴۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۲۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۱ سوئیس ایتالیا اسپانیا ( ۱۳ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب رم + ۴ شب بارسلون

۲ تخته ۳۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۷ تیر و
۱۸ مرداد
۱ تخته ۴۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۲ سوئیس اتریش چک ( ۱۳ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب وین + ۴ شب پراگ

۲ تخته ۳۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۲۱ تیر
۱ تخته ۴۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۳ سوئیس فرانسه ایتالیا ( ۱۳ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب پاریس +
 ۴ شب رم

۲ تخته ۳۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۱۴ تیر و
۲۲ شهریور
۱ تخته ۴۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۴ سوئیس اسپانیا ایتالیا ( ۱۳ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب  بارسلون + ۴ شب رم

۲ تخته ۳۳۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۲۸ تیر
۱ تخته ۴۸۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی
۱۵ سوئیس ایتالیا اسپانیا ( ۱۳ روزه )

۴ شب زوریخ + ۴ شب میلان + ۴ شب بارسلون

۲ تخته ۳۲۹۰ €  + هزینه ریالی ۴ تا ۱۱ ۲۵۹۰ €  + هزینه ریالی ۸ شهریور
۱ تخته ۴۷۹۰ €  + هزینه ریالی ۲ تا ۴ ۱۷۹۰ €  + هزینه ریالی

خدمات : ویزا شنگن، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل همراه با صبحانه، ترانسفر رفت و برگشت، یک گشت شهری در هر شهر، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی، وقت سفارت.
مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
(اصل و ترجمه مدارک) گواهی اشتغال به کار، پرینت ۳ ماهه حساب بانکی، تمکن مالی حساب، سند مالکیت ملک، اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار، ۲ قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید  ۵/۴*۵/۳ صورت درشت، شناسنامه، ضمانتنامه بانکی.
پرداخت ۵۰% مبلغ ارزی تور و ۱۰۰% مبلغ ریالی هنگام ثبت نام الزامی است .
هزینه تمبر سفارت به عهده مسافر می باشد.
تخت سوم در اتاق ها فقط جهت افراد زیر ۱۱ سال بوده و در صورت ثبت نام ۳ بزرگسال نفر سوم به صورت اتاق یک تخته ثبت نام می گردد
در صورت تغییر نرخ پرواز، مبلغ مابه التفاوت اضافه می گردد.
در صورت عدم کانفرم هتل های فوق هتل های مشابه برای مسافرین رزرو
می گردد.
در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، دفتر الهه سفر قرن هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت.

زوریخ, سوئیس
پنجشنبه, تیر, ۷, ۱۴۰۳
5 الی 13 روزه
20
€1390

€1390

فروخته شده

تجاوز افراد