آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

بهار ۱۴۰۲تور آنتالیا- ایرلاین تیلویند

 ­­بــــــهار ۱۴۰۲ ( ویژه اردیبهشت )

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک ۶-۱۲ سال
BELKON HOTEL BELEK ۴* ALL BELEK ۲۴.۱۷۵.۰۰۰ ۳۱.۳۶۰.۰۰۰ ۱۸.۰۲۰.۰۰۰
CENDER HOTEL ۴* ALL LARA ۲۳.۰۰۷.۰۰۰ ۲۹.۲۳۰.۰۰۰ ۱۷.۶۸۰.۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵* UALL LARA ۲۸.۱۳۷.۰۰۰ ۳۷.۹۶۰.۰۰۰ ۱۹.۷۳۰.۰۰۰
AQUAWORLD BELEK ۵* UALL BELEK ۳۲.۵۵۰.۰۰۰ ۴۵.۲۳۰.۰۰۰ ۲۱.۶۷۰.۰۰۰
AMARA PREMIER ۵* UALL KEMER ۳۵.۸۵۰.۰۰۰ ۵۱.۴۰۶.۰۰۰ ۲۲.۵۱۰.۰۰۰
SHERWOOD LARA ۵* UALL LARA ۴۰.۶۸۵.۰۰۰ ۶۱.۰۳۵.۰۰۰ ۲۳.۲۵۰.۰۰۰
MIRACLE RESORT ۵* UALL LARA ۴۳.۸۹۵.۰۰۰ ۶۵.۴۵۰.۰۰۰ ۲۵.۴۳۰.۰۰۰
XANADU RESORT ۵* UALL BELEK ۳۸.۹۳۰.۰۰۰ ۵۶.۶۴۰.۰۰۰ ۲۳.۷۴۰.۰۰۰
ASTERIA KREMLIN ۵* UALL LARA ۳۱.۰۵۷.۰۰۰ ۴۳.۲۷۰.۰۰۰ ۲۰.۶۰۰.۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۵* ALL KEMER ۳۶.۸۷۰.۰۰۰ ۵۳.۱۵۰.۰۰۰ ۲۲.۹۲۰.۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN ۵* ALL LARA ۶۵.۶۳۰.۰۰۰ ۱۰۲.۷۳۲.۰۰۰ ۳۳.۸۲۰.۰۰۰
TITANIC LARA ۵* ALL LARA ۳۹.۹۵۰.۰۰۰ ۵۸.۳۸۰.۰۰۰ ۲۴.۱۵۰.۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵* UALL LARA ۵۴.۳۴۰.۰۰۰ ۸۳.۵۵۰.۰۰۰ ۲۹.۳۱۰.۰۰۰
ROYAL HOLIDAY ۵* UALL LARA ۵۴.۳۴۰.۰۰۰ ۸۳.۵۴۶.۰۰۰ ۲۹.۳۰۵.۰۰۰
TITANIC BELEK ۵* UALL BELEK ۴۷.۸۱۵.۰۰۰ ۷۱.۷۵۵.۰۰۰ ۲۷.۲۹۵.۰۰۰
SUSESI ۵* UALL BELEK ۴۸.۷۰۹.۰۰۰ ۷۴.۳۳۰.۰۰۰ ۲۶.۷۶۰.۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵* UALL LARA ۴۹.۵۳۰.۰۰۰ ۷۵.۷۴۰.۰۰۰ ۳۰.۸۱۰.۰۰۰
LARA BARUT ۵* UALL LARA ۶۲.۸۹۰.۰۰۰ ۹۸.۰۸۱.۰۰۰ ۳۲.۷۳۰.۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵* UALL LARA ۵۰.۱۵۰.۰۰۰ ۷۶.۸۰۰.۰۰۰ ۳۱.۱۲۲.۰۰۰
TITANIC MARDAN ۵* UALL LARA ۵۶.۰۵۰.۰۰۰ ۸۶.۴۶۰.۰۰۰ ۲۹.۹۹۰.۰۰۰
VOYAGE BELEK ۵* UALL BELEK ۶۲.۳۹۰.۰۰۰ ۹۷.۵۸۰.۰۰۰ ۳۲.۲۳۰.۰۰۰
CALISTA LUXURY ۵* UALL BELEK ۶۱.۷۰۵.۰۰۰ ۹۶.۴۱۸.۰۰۰ ۳۱.۹۵۰.۰۰۰
RIXOS LAND OF LEGEND ۵* BB BELEK ۸۲.۷۳۰.۰۰۰ ۱۳۱.۸۰۲.۰۰۰ ۴۰.۶۶۰.۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK ۵* UALL BELEK ۷۶.۸۹۰.۰۰۰ ۱۲۱.۱۷۵.۰۰۰ ۳۸.۹۵۰.۰۰۰
NG PHASELIS BAY ۵* UALL KEMER ۸۳.۷۵۰.۰۰۰ ۱۳۳.۵۵۰.۰۰۰ ۴۱.۰۷۰.۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK ۵* UALL BELEK ۱۱۲.۴۸۰.۰۰۰ ۱۸۲.۳۹۰.۰۰۰ ۵۲.۵۶۰.۰۰۰

­

 

خدمات پرواز: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند +ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه)و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد.
( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)

    نرخ کودک بدون تخت  ۱۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان است و کودک زیر دو سال ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.

              بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد. همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.