آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

مدارک مورد نظر ویزای هلند

مدارک لازم برای ارائه در روز مصاحبه:

 

 • اصل گذرنامه امضاء شده با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت.
 • فتوکپی از صفحات ۹-۱( گذرنامه های قبلی) یا ۵-۱( گذرنامه های جدید) و ویزاهای ۳سال گذشته.
 • اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر.
 • تکمیل فرم مشخصات فردی به طور کامل.
 • دو قطعه عکس ۳٫۵ در ۵،۴ رنگی زمینه سفید از رو به رو که کمتر از شش ماه پیش گرفته شده باشد.
 • ترجمه انگلیسی فتوکپی شناسنامه صفحه ۲٫-۱.
 • ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به کار، پروانه کسب اتحادیه، گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی بازنشستگی. در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ سفر ذکر شده باشد. کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست ۶ ماهه گذشته بیمه با مهر و امضاء الزامی است. برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است.
 • گواهی مدت مرخصی.
 • پرینت انگلیسی حساب جاری ۳ ماه اخیر با گردش کار باال با مهر و امضاء توسط بانک.
 • ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر تمام صفحات.
 • برنامه سفر و رزرو هتل به همراه کپی.
 • بیمه نامه مسافرتی با حداقل سقف پوشش ۳۰۰۰۰ یورو.