آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا خرداد ۱۴۰۲

تور آنتالیا ویژه ۱۳ خرداد

۶ شب و ۷ روز اقامت

 ­­

نام هتل درجه هتل منطقه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک ۶-۱۲ سال
BELKON HOTEL BELEK ۴* ALL BELEK ۳۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۵۰.۰۰۰
CENDER HOTEL ۴* ALL LARA ۳۳.۵۱۰.۰۰۰ ۳۹.۳۹۰.۰۰۰ ۲۵.۸۸۰.۰۰۰
CLUB JOVIA KEMER ۵* ALL KEMER ۳۶.۳۸۰.۰۰۰ ۴۴.۱۹۰.۰۰۰ ۲۶.۸۲۰.۰۰۰
AQUAWORLD BELEK ۵* UALL BELEK ۵۲.۷۵۰.۰۰۰ ۶۸.۷۴۰.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
AMARA PREMIER ۵* UALL KEMER ۵۳.۸۶۰.۰۰۰ ۷۰.۴۲۰.۰۰۰ ۳۵.۵۶۰.۰۰۰
ORANGE COUNTY BELEK ۵* ALL BELEK ۵۲.۳۷۰.۰۰۰ ۸۳.۹۹۰.۰۰۰ ۳۴.۸۱۰.۰۰۰
MIRACLE ۵* UALL LARA ۶۵.۳۹۰.۰۰۰ ۸۷.۷۱۰.۰۰۰ ۴۱.۳۲۰.۰۰۰
MIRAGE PARK RESORT ۵* UALL KEMER ۵۴.۲۳۰.۰۰۰ ۷۰.۹۷۰.۰۰۰ ۳۵.۷۴۰.۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵* UALL KUNDU ۵۷.۹۴۰.۰۰۰ ۸۱.۱۶۰.۰۰۰ ۳۶.۸۵۰.۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۵* ALL KEMER ۷۶.۵۵۰.۰۰۰ ۱۱۵.۶۱۰.۰۰۰ ۴۶.۹۰۰.۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN ۵* ALL LARA ۷۸.۲۱۰.۰۰۰ ۱۱۴.۹۲۰.۰۰۰ ۵۰.۲۳۰.۰۰۰
LIMAK LARA ۵* UALL KUNDU ۷۶.۹۳۰.۰۰۰ ۱۳۳.۱۰۰.۰۰۰ ۴۷.۰۹۰.۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵* UALL KUNDU ۸۳.۲۵۰.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵۰.۲۵۰.۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵* UALL KUNDU ۸۳.۲۵۰.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵۰.۲۵۰.۰۰۰
TITANIC DELUXE BELEK ۵* UALL BELEK ۷۶.۹۳۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۱۰.۰۰۰ ۴۷.۰۹۰.۰۰۰
SUSESI LUXURY RESORT ۵* UALL BELEK ۹۱.۴۳۰.۰۰۰ ۱۲۶.۷۷۰.۰۰۰ ۵۴.۳۴۰.۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵* UALL KUNDU ۹۴.۶۷۰.۰۰۰ ۱۳۱.۶۳۰.۰۰۰ ۵۵.۹۶۰.۰۰۰
LARA BARUT COLLECTION ۵* UALL KUNDU ۹۵.۵۳۰.۰۰۰ ۱۳۲.۹۱۰.۰۰۰ ۵۶.۳۹۰.۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵* UALL KUNDU ۹۵.۶۸۰.۰۰۰ ۱۳۳.۱۵۰.۰۰۰ ۵۶.۴۷۰.۰۰۰
TITANIC MARDAN ۵* UALL KUNDU ۹۸.۸۷۰.۰۰۰ ۱۳۷.۹۳۰.۰۰۰ ۵۸.۰۶۰.۰۰۰
VOYAGE BELEK ۵* UALL BELEK ۹۴.۷۸۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۱۰.۰۰۰ ۵۶.۰۲۰.۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵* UALL KEMER ۹۳.۲۹۰.۰۰۰ ۱۲۹.۵۶۰.۰۰۰ ۵۵.۲۷۰.۰۰۰
THE LAND OF LEGEND ۵* ALL KUNDU ۱۱۷.۸۵۰.۰۰۰ ۱۶۶.۳۹۰.۰۰ ۶۷.۵۵۰.۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK ۵* UALL BELEK ۱۳۶.۰۷۰.۰۰۰ ۱۹۳.۷۳۰.۰۰۰ ۷۶.۶۶۰.۰۰۰
CULLINAN GOLF & RESORT BELEK ۵* UALL BELEK ۱۱۰.۰۳۰.۰۰۰ ۱۵۴.۶۷۰.۰۰۰ ۶۳.۶۴۰.۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK ۵* UALL BELEK ۱۸۱.۴۶۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۲۰.۰۰۰ ۹۹.۳۶۰.۰۰۰

­خدمات پرواز: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند +ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه)و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد.
( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)

نرخ کودک بدون تخت  ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان است و کودک زیر دو سال۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد. همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.