آژانس هواپیمایی الهه سفرآژانس هواپیمایی الهه سفر
فراموشی رمز عبور ؟

تور باتومی ۷شب و ۸ روز تابستان ۱۴۰۲

تور بـــــــــــــــــاتومی

۷ شب و ۸ روز

­­

نام هتل درجه هتل هر نفر اتاق دو تخته اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت
DREAM TOWER ۳*BB ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
ROYAL GEORGIA ۴*BB ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
GRAND PALACE ۴*BB ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
WAVE ۴*BB ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۲۸,۵۸۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
AQUA APARTMENT ۴*BB ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
CITY HOTEL ۴*BB ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۰,۰۰۰
OLD GARDEN ۴*BB ۲۱,۳۴۰,۰۰۰ ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰,۰۰۰
ROYAL PALACE ۴*BB ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
IBERIA ۴*BB ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
IRE PALACE ۴*BB ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
RUMI ۴*BB ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
ERA PALACE ۴*BB ۲۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۷,۸۲۰,۰۰۰
LEGEND BUSSINESS ۴*BB ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰,۰۰۰
INTOURIST ۵*BB ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۰,۰۰۰
LONDON ۴*BB ۲۵,۶۱۰,۰۰۰ ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰
WORLD PALACE ۴*BB ۲۶,۵۴۰,۰۰۰ ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰
NEW WAVE ۴*BB ۲۶,۵۴۰,۰۰۰ ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
CORNER INN ۴*BB ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
GRAPHICA ۴*BB ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
ELGENCE ۴*BB ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
SKY TOWER ۵*BB ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰,۰۰۰
WHITW SAILS RESIDENCE ۴*BB ۲۹,۳۲۰,۰۰۰ ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
LEGEND ۵*BB ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰
EUPHORIA ۵*BB ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰
TRADEMARK ۵*BB ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ ۵۱,۵۸۰,۰۰۰ ۲۹,۳۲۰,۰۰۰
BLOOM ۴*BB ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
MONARCH ۴*BB ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳,۴۳۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
BEST WESTERN ۵*BB ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
WELMOND ۵*BB ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ ۵۵,۲۹۰,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰,۰۰۰
GRAND GLORIA ۵*BB ۴۱,۳۸۰,۰۰۰ ۶۸,۲۷۰,۰۰۰ ۲۹,۳۲۰,۰۰۰
WYNDHAM ۵*BB ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷۰,۱۳۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
COLOSSEUM MARINA ۵*BB ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ۷۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۸,۱۹۰,۰۰۰
DREAMLAND OISIS ۵*BB ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ ۷۹,۴۰۰,۰۰۰
COURTYARD BY MARRIOTT ۵*BB ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵,۶۱۰,۰۰۰
HILTON ۵*BB ۴۷,۸۷۰,۰۰۰ ۸۱,۲۶۰,۰۰۰ ۲۸,۵۸۰,۰۰۰
SHERATON ۵*BB ۵۲,۵۱۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۰,۰۰۰ ۴۶,۰۱۰,۰۰۰
RADISSON BLU ۵*BB ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ۹۴,۲۴۰,۰۰۰ ۳۳,۰۳۰,۰۰۰
CASTELLO MARE VICTORIA ۵*ALL ۷۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۱۰,۰۰۰

­

شرایط سفر به گرجستان: مسافر حتما باید دو دوز واکسن به همراه QR کد  کارت واکسن به همراه داشته باشد. همراه داشتن کارت واکسن کرونا ۲ دور که از دوز دوم حداقل ۱۴ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی ( قابل دریافت از سایت https://vcr.salamat.gov.ir  ) الزامی می باشد. ( واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)     

 خدمات: بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی­ / قیمت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.