ساختن همچین باغ زیبایی از گل در دل کویر خشک و گرم دبی یک معجزست ! مساحت باغ حدودا ۱۸۰۰ متر مربع می باشد که در آن طراحی های عظیم و اشکال مختلف با استفاده از باغچه های گل و سازه ‏های متنوع ایجاد شده است. تعداد گل های به کار برده شده در کمال تعجب به بیش از ۴۵ میلیون می رسد که بعضی از آنها را از ‏مناطق دیگر به اینجا انتقال داده اند.‏ به بهترین فصل سفر به دبی نزدیک میشیم بازدید ازین باغ انبوه از گل و رنگ رو از دست ندین.

170509135412 dubai miracle garden emirates plane replica full 169