سوئیس ( bernina ) خط راه آهن سریع السیر برنینا به ایتالیا مسیری که از میان مناظر طبیعی مبهوت کننده تونل ها ، پل و دهکده های زیبا میگذرد از سوئیس تا بخش آلپ ایتالیا نقاطی قرار گرفته اند هر زمانی از سال برای تجربه سواری قطار در این خطوط در مدت تور سوئیس عالی است. طبیعت در تابستان بسیار زیبا است و مناظر زمستانی نیز بی‌مانند هستند. خط Albula، شهر Thusis را به Engadine متصل می‌کند. از آنجا خط سریع‌السیر Bernina شما را به داووس یا Tirano در ایتالیا می‌رساند.

resized 650x365 origimage 510779